اخبار
17

نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 11 آوریل (یونهاپ) -- نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR) در یونهاپ Infomax، آژانس مالی و قدرت یونهاپ، در ساعت 11:00 صبح

(%) (%)

1-W 3.
50 3.
50

1-M 3.
48 3.
49

2-M 3.
46 3.
47

3-M 3.
44 3.
45

p>

6-M 3.
48 3.
50

12-M 3.
54 3.
55

(پایان)

جدیدترین ها

پربازدید ترین ها