اخبار
17

نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 5 آوریل (یونهاپ) -- نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR) در یکپارچگی با Yonhap Infomax، آژانس مالی و آماده یونهاپ، در ساعت 11:00 صبح

(%) ( %)

1-W 3.
50 3.
50

1-M 3.
50 3.
50

2-M 3.
49 3.
49

3-M 3.
48 3.
48

6-M 3.
53 3.
55

12-M 3.
59 3.
60

(پایان)

جدیدترین ها

پربازدید ترین ها