اخبار
17

نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 24 (یونهاپ) -- نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR) به عنوان مثال با Yonhap Infomax، آژانس مالی و بیمه Yonhap، در ساعت 11:00 صبح مطابقت دارد.

(%) (%)

1-W 3.
50 3.
50

1-M 3.
51 3.
51

2-M 3.
53 3.
53

3-M 3.
55 3.
55

p>

6-M 3.
62 3.
62

12-M 3.
62 3.
62

(END)

جدیدترین ها

پربازدید ترین ها